Powrót

19.01.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla części województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego i śląskiego o powierzchni ok. 28 327 km2, dla których wykonano:

  • zdjęcia lotnicze w przestrzeni barwnej RGB/CIR o GSD = 0,25 m;
  • ortofotomapa w przestrzeni barwnej RGB/CIR o pikselu 0,25 m;
  • numeryczny model terenu w formacie Ac/Info ASCII GRID.

Dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach zamówienia z 2021 r.

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl przedstawiający nowo przyjęte dane usłudze Ortofotomapa Wysokiej Rozdzielczości

Nowo przyjętą ortofotomapę i numeryczny model terenu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl ze skorowidzami prezentującymi zakres nowo przyjętej ortofotomapy dla miasta Zakopane