Powrót

19.03.2021 25 sesja szkoleniowa w projekcie POWER zakończona

W kolejnej marcowej sesji szkoleniowej z cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło 39 osób. Do tej pory przeszkoliliśmy zdalnie w Projekcie POWER ponad 930 pracowników administracji państwowej i samorządowej. Było to pierwsze z dwóch szkoleń przygotowanych dla organów wiodących.

W ramach prowadzonych zdalnie warsztatów uczestnicy poznają podstawowe elementy infrastruktury danych przestrzennych w Polsce i narzędzi INSPIRE, funkcjonowanie serwisu www.geoportal.gov.pl oraz portalu https://bdot10k.geoportal.gov.pl, a także różne możliwości wykorzystania otwartych danych przestrzennych i usług GUGiK w systemach informatycznych państwa oraz w oprogramowaniu QGiS. Szczegóły na stronie projektu https://power.gugik.gov.pl/.