Powrót

19.03.2021 Nowe umowy na aktualizację baz BDOT10k

W ramach ogłoszonego przez GUGiK na koniec 2020 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) 16 i 18 marca 2021 r. zostały zawarte 22 umowy. W ramach umów zostaną zaktualizowane obszary następujących powiatów:

 1. w województwie dolnośląskim: kłodzki, strzeliński, m. Legnica;
 2. w województwie kujawsko-pomorskim: chełmiński, m. Grudziądz, m. Toruń;
 3. w województwie lubelskim: bialski;
 4. w województwie lubuskim: m. Zielona Góra;
 5. w województwie łódzkim: sieradzki, m. Skierniewice;
 6. w województwie mazowieckim: grodziski, piaseczyński, pruszkowski, m. Ostrołęka;
 7. w województwie opolskim: kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki;
 8. w województwie podlaskim: sokólski;
 9. w województwie pomorskim: słupski;
 10. w województwie śląskim: tarnogórski;
 11. w województwie świętokrzyskim: kielecki, m. Kielce;
 12. w województwie wielkopolskim: pilski.

Obszar objęty opracowaniem prezentujemy na poniższej ilustracji.

Informacje o statusie obecnie realizowanych prac przez Urzędy Marszałkowskie oraz GUGiK, dotyczących aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych można uzyskać na stronie geoportal.gov.pl w warstwie: Monitoring pozyskiwania danych → BDOT10k.