Powrót

19.07.2021 Dane GUGiK w #OpenMapsForEurope

Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępni otwarte krajowe dane przestrzenne w ramach międzynarodowego przedsięwzięcia #OpenMapsForEurope .

 

#OpenMapsForEurope to nowa usługa online, która zapewnia łatwy dostęp do bezpłatnych, zharmonizowanych danych pochodzących z oficjalnych źródeł krajowych z ponad 40 państw europejskich. Projekt zostanie upubliczniony w najbliższym czasie i potrwa do 31 grudnia 2022 r.

Przedsięwzięcie jest koordynowane przez stowarzyszenie europejskich agencji geodezyjnych, kartograficznych i katastralnych EuroGeographics, którego GUGiK jest członkiem. Opis procesu uwolnienia danych przestrzennych w Polsce opisany jest na stronie EuroGeographics: Putting open data on the map to stimulate economic growth in Poland | EuroGeographics