Powrót

19.07.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne dla obszaru miast Jasło, Krosno i Mielec o łącznej powierzchni ok. 285 km2:

  • zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m,
  • ortofotomapa o pikselu 0.10 m,
  • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o oczku 1m.

Wyżej wymienione dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach części 7 umowy.

Nowo przyjętą ortofotomapę i numeryczny model terenu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

rys1