Powrót

19.11.2021 50 geodetów zdobyło nowe uprawnienia zawodowe

Kolejne egzaminy na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1, 2, 4 i 5 odbyły się 16 - 19 listopada 2021 r. Część pisemna (ogólna i szczegółowa) została przeprowadzon w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.

Do egzaminów w tej sesji przystąpiły łącznie 72 osoby:

  • Część ogólną (testową) zdawały 72 osoby - zdały 63 osoby;
  • Część szczegółową zdawały 63 osoby - zdały 53 osoby.
  • Część ustną zdawały 53 osoby - zdało 50 osób.

 

Tym samym nowe uprawnienia zawodowe w tej sesji egzaminacyjnej uzyskało 50 osób.

Kolejne egzaminy odbędą się 7 - 10 grudnia 2021r.

Rys. 1. Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.

 

Rys. 2. Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.

 

Rys. 3. Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.

Rys. 4. Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.