Powrót

19.11.2021 Główny Geodeta Kraju opiniuje projekty modernizacji EGiB

Od 31 lipca 2021 r. Główny Geodeta Kraju opiniuje projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przekazali dotychczas 30 projektów, które przewidują wykonanie prac modernizacyjnych na obszarze 167 obrębów ewidencyjnych.

Jednocześnie, w serwisie www.geoportal.gov.pl została opublikowana warstwa „Uzgodnione projekty modernizacji EGiB”, która prezentuje informacje w powyższym zakresie.

Rys1: Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący warstwę „Uzgodnione projekty modernizacji EGiB”.

Przy odpowiednim powiększeniu zobaczymy obszary obrębów, dla których wydano opinię do przedstawionego projektu modernizacji EGiB, ze wskazaniem identyfikatora tego obrębu oraz datą przekazania opinii.

Rys2: Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący warstwę „Uzgodnione projekty modernizacji EGiB” w powiększeniu przedstawiającym obszar obrębu, dla którego wydano opinię do przedstawionego projektu modernizacji egib. Na rysunku widać identyfikator tego obrębu oraz datę wydania opinii.

Przypominamy także, że powiaty przygotowujące się do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków mogą skorzystać z przygotowanych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii dokumentów dotyczących tego. Są to „Przykładowy projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków” oraz „Wytyczne do przygotowania projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i jej wykonania”.