Powrót

20.01.2020 Nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla łącznej powierzchni ok. 4300 km2.

 

Nowym opracowaniem została objęta część województwa pomorskiego przedstawiona na załączonej ilustracji.

 

Ortofotomapa została opracowana na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy wykorzystaniu zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2019 roku. Nowe dane są dostępne we wszystkich usługach sieciowych GUGiK związanych z ortofotomapą i widoczne w systemie www.geoportal.gov.pl.