Powrót

20.01.2022 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W formie wideokonferencji 19 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego.

Podczas spotkania przyjęto uchwałę nr 1 w sprawie Planu Pracy Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej na rok 2022, który zakłada:

  1. Opiniowanie projektów: aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych oraz planów i sprawozdań.
  2. Powoływanie Zespołów Zadaniowych Rady IIP.
  3. Wymianę doświadczeń w zakresie informacji przestrzennej między różnymi instytucjami.
  4. Wspieranie i popularyzację działań w zakresie upowszechniania wiedzy o infrastrukturze informacji przestrzennej i możliwościach jej wykorzystywania.

Przewodniczący Rady przedstawił najważniejsze działania Głównego Urząd Geodezji i Kartografii związane z infrastrukturą danych przestrzennych oraz funkcjonowaniem serwisu geoportal.gov.pl. Zaprezentował także laureatów konkursu zorganizowanego przez GUGiK na najciekawsze wykorzystanie danych przestrzennych i związanych z nimi usług.

Zrzut ekranu z aplikacji ZOOM (programu do prowadzenia telekonferencji). Po lewej stronie fragment prezentacji. Po prawej stronie zdjęcie Przewodniczącego Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego.

Anna Michalik, zastępca dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, kontynuowała temat z ostatniego spotkania „Wykorzystanie infrastruktury danych przestrzennych w zagospodarowaniu przestrzennym”. Mówiła m.in. o obecnych działaniach podejmowanych w zakresie cyfryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - prekonsultacjach reformy planowania przestrzennego.

Zrzut ekranu z aplikacji ZOOM (programu do prowadzenia telekonferencji). Po lewej stronie fragment prezentacji. Po prawej stronie zdjęcie zastępcy dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Anny Michalik.

Przedstawiła także tematy omawiane na pierwszym spotkaniu zespołu konsultacyjnego ds. reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego, którego przewodniczącym został Jan Maciej Czajkowski, przedstawiciel KWRiST. Poruszone zostały zagadnienia takie jak: zróżnicowanie gmin biorących udział w pilotażu Rejestru Urbanistycznego dotyczącego planów miejscowych, nacisk na pełną wektoryzację planów ogólnych; wykorzystanie wiedzy z różnych branż, w szczególności geodetów.

Następne posiedzenie Rady IIP wyznaczono na 16 marca 2022 r.