Powrót

20.01.2022 Statystyki bezpłatnych danych PZGiK

Bezpłatne dane centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:

 • Państwowy Rejestr Granic - PRG,
 • Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych - PRNG,
 • Podstawowe osnowy geodezyjne (pozioma, wysokościowa), osnowy grawimetryczna oraz magnetyczna - PRPOG,
 • Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych - BDOO,
 • Baza Danych Obiektów Topograficzych - BDOT10k,
 • Dane fotogrametryczne:
  • miniatury zdjęć lotniczych,
  • ortofotomapa - ORTO,
  • numeryczny model terenu - NMT,
  • numeryczny model pokrycia terenu – NMPT,
  • dane pomiarowe LAZ - LIDAR
  • fotopunkty,
  • aerotriangulacja,
  • linie mozaikowania,
  • obrazy intensywności,
 • Modele 3D budynków

obejmują ponad 4,5 mln plików, a łączna ich objętość wynosi  ok. 84 TB.

Największe zbiory danych stanowią:

Rys. 1 - przedstawia tabelę z wykazem największych zbiorów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnianych nieodpłatnie. Dane zawarte w tabeli znajdują się w pliku tabela.xlsx (link zamieszczono poniżej).

Tabela.xlsx

Rys. 2 - przedstawia tabelę z wykres największych zbiorów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnianych nieodpłatnie. Dane znajdują się w pliku tabela.xlsx (link zamieszczono powyżej).