Powrót

20.02.2023 57 osób zdobyło uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Pierwsza w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii odbyła się 15 - 18 lutego 2023 r. Do egzaminów w zakresach 1, 2, 4 i 5 przystąpiło łącznie 75 osób.

Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.

Część ogólną (testową) zdawało 75 osób, zdało 75 osób;

Część szczegółową zdawało 75 osób, zdały 63 osoby.

Część ustną zdawały 63 osoby, zdało 57 osób.

Tym samym nowe uprawnienia zawodowe w tej sesji egzaminacyjnej uzyskało 57 osób.

 

Kolejna sesja egzaminacyjna przewidziana jest na 22 - 25 marca 2023 r.


Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.

Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.

 Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.

Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.