Powrót

20.03.2023 Światowy Dzień Geodety

21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Geodety. Tego dnia również obchodzony będzie jubileusz 100-lecia „Polskiego Przeglądu Kartograficznego", którego twórcą był Eugeniusz Mikołaj Romer. Pierwszy zeszyt „PPK” ukazał się w styczniu 1923 r. Uroczystości pod patronatem p.o. Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki odbędą się w Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie. Kulminacyjnym punktem spotkania geodetów i kartografów będzie podpisanie listu intencyjnego (wniosku) w sprawie nadania imienia opatowskiemu muzeum profesora Eugeniusza Mikołaja Romera.

Ilustracja przedstawia plakat zapowiadający Seminarium Naukowo-Techniczne pod hasłem „Eugeniusz Romer i jego Polski Przegląd Kartograficzny”