Powrót

20.04.2021 Aktualizacja monitoringu pozyskiwania danych

W serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl zaktualizowaliśmy warstwę „Monitoring pozyskiwania danych” w zakresie warstw dotyczących danych fotogrametrycznych, tj. ortofotomapy, numerycznego modelu terenu (NMT), numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT), danych pomiarowych LIDAR oraz zdjęć lotniczych. Prace fotogrametryczne realizowane w tym roku są prezentowane w warstwach:

  • 2021-Zakończone – w przypadku danych włączonych do PZGiK,
  • 2021-W realizacji – w przypadku podpisanej umowy (prace zlecone przez GGK) lub zgłoszenia pracy geodezyjnej (prace zlecone przez inne podmioty),
  • 2021-planowane – w przypadku prac planowanych do realizacji w 2021, dla których nie podpisano jeszcze umowy ani nie wpłynęło zgłoszenie pracy geodezyjnej.

Oprócz tego, w warstwach 2022-planowane i 2023-planowane zaktualizowaliśmy plany GUGiK dotyczące realizacji danych fotogrametrycznych w latach 2022 i 2023. W roku 2022 planujemy w szczególności opracować ortofotomapę z pikselem 0,05 m dla wszystkich miast powiatowych w zachodniej części kraju oraz wykonać LIDAR w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. W roku 2023 zaś planujemy opracować ortofotomapę z pikselem 0,05 m dla wszystkich miast powiatowych we wschodniej części kraju oraz wykonać LIDAR w województwach małopolskim i podkarpackim.