Powrót

20.05.2019 Usługa ULDK z nowymi funkcjami

Od 20 maja 2019 r. usługa do lokalizacji działek ewidencyjnych ULDK została wyposażona w nowy interfejs oraz dodatkową funkcjonalność. W nowym interfejsie dotychczasowe funkcje lokalizacji działki przez identyfikator i współrzędne realizowane są przez zapytania GetParcelById oraz GetParcelByXY. Przykłady zapytań podano poniżej:

Dodatkowo uruchomiono funkcję tzw. „snapowania” do najbliższego punktu działki ewidencyjnej, której wywołanie jest następujące: http://uldk.gugik.gov.pl/?request=SnapToPoint&xy=482206.91,673473.54&radius=3

W wyniku otrzymujemy plik zawierający 3 linie.

W pierwszej jest status odpowiedzi, w drugiej współrzędne punktu w formacie WKB, a w trzeciej rzeczywista odległość zwróconego punktu od punktu, którego współrzędne podano w wywołaniu usługi.

Wszystkie szczegóły techniczne związane z usługą wraz z opisem wszystkich parametrów wywołania znajdują się na stronie http://uldk.gugik.gov.pl