Powrót

20.05.2021 Kolejne powiaty otrzymują wsparcie finansowe we wdrażaniu układu PL-EVRF2007-NH

Prawie 40 powiatów otrzymało wsparcie finansowe Głównego Geodety Kraju we wdrażaniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Kolejnych 5 powiatów otrzymało propozycję pomocy finansowej i uzgadniane są szczegółowe warunki porozumień.

Rys1_mapa

Wsparcie merytoryczne udzielane jest wszystkim powiatom, które zwrócą się z prośbą o pomoc w przygotowaniu założeń oraz dokumentacji technicznej wdrożenia nowego układu wysokościowego na terenie powiatu. Główny Geodeta Kraju udziela także wsparcia finansowego polegającego na refundacji części kosztów poniesionych przez powiat na realizację prac. Na pomoc finansową w latach 2020-2021 zaangażowano już ponad 3,5 mln zł.

Rys2_wykres