Powrót

20.05.2022 Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju gościem XL Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Pod hasłem „Geodezja i kartografia podstawą zarządzania przestrzenią państwa” w dniach 20-22 maja 2022 r. w Białymstoku odbywa się Walne Zebranie Delegatów SGP. To najważniejsze statutowe wydarzenie Stowarzyszenia jest organizowane raz na 4 lata. Podczas zebrania wybierane są nowe władze SGP, a także określane są kierunki działania organizacji na najbliższą czteroletnią kadencję. Główny Geodeta Kraju jest  członkiem Komitetu Honorowego XL Walnego Zebrania Delegatów SGP.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich zrzesza inżynierów i techników z wykształceniem w zakresie geodezji i kartografii. Jego celem jest m.in. wdrażanie osiągnięć naukowo-technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz popularyzacja w społeczeństwie zagadnień technicznych i ekonomicznych z tej dziedziny. Podczas Walnego zgromadzenia analizowane są oczekiwania członków organizacji oraz kierunki rozwoju geodezji i kartografii. Dążąc do podniesienia rangi zawodu geodety SGP prowadzi działalność szkoleniową mającą na celu zwiększanie poziomu wiedzy i kultury technicznej geodetów.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie SGP: https://sgp.geodezja.org.pl/xl-walne-zebranie-delegatow-stowarzyszenia-geodetow-polskich-20-22-maja-2022-r-bialystok/

Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju przemawia podczas otwarcia XL Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju przemawia podczas otwarcia XL Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju siedzi na widowni w pierwszym rzędzie podczas otwarcia XL Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju przemawia podczas rozmów kuluarowych towarzyszących otwarciu XL Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich