Powrót

20.07.2021 Nowe dane wysokościowe dostępne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego dla obszaru miasta Rybnik o łącznej powierzchni ok. 220 km2:

  • Dane pomiarowe LIDAR w formacie LAZ o gęstości 4 p/m2
  • Numeryczny Model Terenu w formacie Arc/Info ASCII Grid o oczku 5 m
  • Numeryczny Model Terenu w formacie Arc/Info ASCII Grid o oczku 10 m

Prace zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Rybnik.

Nowo przyjęte dane wysokościowe dostępne są w usługach WFS:

Dane można również wyszukać i pobrać w serwisie www.geoportal.gov.pl za pomocą narzędzia Wyszukiwanie danych wysokościowych.