Powrót

20.08.2021 Zmiana prezentacji danych w usłudze KIUT

Usługa Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT) została dostosowana  do  rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Ilustracja przestawia zrzut z ekranu serwisu www.geoportal.gov.pl z wizualizacją uzbrojenia terenu oraz zaznaczonym w menu miejscem, które trzeba zaznaczyć by uzyskać taki widok.

Istotą aktualizacji KIUT było dostosowanie udostępnianych przez usługę warstw do zgodności z specyfikacją usług sieciowych dotyczących udostępniania danych GESUT, stanowiących załącznik nr 3 do nowego rozporządzenia.

Adres usługi pozostaje bez zmian i  jest na stałe podłączona w serwisie www.geoportal.gov.pl w ramach pozycji „Uzbrojenie terenu”.