Powrót

20.09.2021 Główny Geodeta Kraju na otwarciu nowego PODGiK w Poznaniu

„Nowa siedziba ośrodka jest przykładem olbrzymiego postępu jaki powiat poznański zrobił w kierunku rozwoju geodezji i kartografii. Takie miejsce zobowiązuje do ciągłego podnoszenia jakości usług i obsługi klientów” – mówił Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski podczas otwarcia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu 20 września 2021 r.

Rys. 1 Zdjęcie przedstawia Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego przemawiającego podczas uroczystego otwarcia nowej siedziby PODGiK w Poznaniu

W uroczystości wzięli także udział między innymi starosta poznański Jan Grabkowski, Geodeta Województwa Wielkopolskiego Hanna Mierzwiak, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Lidia Danielska oraz gospodarz, dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu Tomasz Powroźnik.

Rys. 2 Zdjęcie przedstawia uczestników uroczystości otwarcia zwiedzających wnętrza nowej siedziby PODGiK w Poznaniu

Nowy ośrodek to dwukrotnie większa powierzchnia, komfortowe warunki i szybsza obsługa, doskonały dojazd z różnych kierunków Poznania. W  przestronnych i funkcjonalnych wnętrzach przy ulicy Franowo 26 klienci mają do dyspozycji m.in.: poczekalnię oraz salę obsługi klienta z większą liczbą stanowisk, przez co zdecydowanie skraca się czas załatwiania spraw (opłata za materiały państwowego zasobu kartograficznego i geodezyjnego pobierana jest na stanowisku obsługi). Utworzony został także punkt szybkiej informacji dla klienta.

Rys. 3 Zdjęcie przedstawia wnętrze ośrodka. Jest to sala obsługi z wydzielonymi stanowiskami, częściowo przeszklonymi, z widocznym elektronicznym systemem obsługi.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu jest drugim po Warszawie co do liczby załatwianych spraw w kraju. Średnio w ciągu roku obsługuje m.in.:

-  ponad 20 tys. zgłoszeń prac geodezyjnych,

- blisko 30 tys. wniosków o udostępnienie różnego rodzaju dokumentów i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), wydając m.in. dziesiątki tysięcy wypisów i wyrysów z  ewidencji gruntów i budynków,

- około 6 tys. wniosków o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Rys. 4 Zdjęcie przedstawia z zewnątrz budynek PODGiK w Poznaniu. Budynek ma nowoczesną prostą bryłę w połowie przeszklona. Na ścianie duże napisy z logotypami "POWIAT POZNAŃSKI" i "POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ"

Nowa siedziba najnowocześniejszego PODGiK w kraju kosztowała blisko 30 mln złotych. Inwestycja sfinansowana została z budżetu powiatu poznańskiego.