Powrót

20.10.2021 Wsparcie finansowe we wdrażaniu układu PL-EVRF2007-NH na prace w 2022 roku

W ostatnim miesiącu podpisane zostały trzy porozumienia z Głównym Geodetą Kraju w zakresie pomocy finansowej we wdrażaniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w roku 2022. W 5 jednostkach zakończone zostały prace objęte porozumieniami, a w 33 powiatach prace te są realizowane. Z kolejnymi dwoma powiatami trwają uzgodnienia w sprawie pomocy finansowej na rok 2022. Do dyspozycji pozostają jeszcze środki na realizację porozumień w roku bieżącym.

Rysunek 1 - Ilustracja przedstawia mapę Polski z oznaczonymi kolorystycznie powiatami, z którymi zawarte zostało porozumienie.

Wsparcie merytoryczne udzielane jest wszystkim powiatom, które zwrócą się z prośbą o pomoc w przygotowaniu założeń oraz dokumentacji technicznej wdrożenia nowego układu wysokościowego na terenie powiatu. Główny Geodeta Kraju udziela także wsparcia finansowego polegającego na refundacji części kosztów poniesionych przez powiat na realizację prac. Na pomoc finansową w latach 2020-2022 zaangażowano już ponad 4,3 mln zł.

Rysunek 2 - Ilustracja przedstawia wykres słupkowy środków wydatkowanych lub planowanych na realizację porozumień: Porozumienia zrealizowane - 18 porozumień na kwotę 1 185 091,77 zł; Porozumienia w trakcie realizacji - 36 porozumień na kwotę 2 885 600,00 zł; Porozumienia procedowane - 2 na kwotę 320 000,00 zł.