Powrót

20.11.2019 Łatwiejszy dostęp do bezpłatnych danych z CZGiK

W serwisie PZGiK uruchomiono funkcję bezpłatnego pobierania online danych z Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla instytucji wymienionych w art. 40a ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Bezpłatny dostęp do pobierania danych mogą otrzymać wskazane w ww. przepisie instytucje edukacyjne, naukowe oraz służby specjalne. W tym celu muszą złożyć odpowiedni wniosek, który można pobrać ze strony: http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-udostepniane-bez-oplat. Na podstawie złożonego wniosku założone zostanie konto pracownikowi takiej instytucji umożliwiające pobieranie wybranych danych we wskazanym okresie czasu, bez konieczności składania wielu wniosków. Dzięki nowej funkcjonalności ww. instytucje uzyskają łatwiejszy i znacznie szybszy dostęp do danych z CZGiK.