Powrót

20.11.2019 Zmiany w na stanowisku Przewodniczącego Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z rezygnacją Pani prof. dr. hab. Ewy Wolnicz-Pawłowskiej z funkcji Przewodniczącej Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Geodeta Kraju odwołał dzisiaj Panią Profesor z pełnionej funkcji. Jednocześnie serdecznie podziękował wieloletniej Przewodniczącej KSNG za zaangażowanie i nieoceniony wkład podczas 20 lat pracy w Komisji. Pomimo rezygnacji z funkcji Pani Profesor nadal będzie uczestniczyła w pracach Komisji, wspierając ją swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem.

Także dzisiaj Główny Geodeta Kraju powołał na stanowisko Przewodniczącego Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej Pana Macieja Zycha, dotychczasowego Zastępcę Przewodniczącego.