Powrót

20.12.2019 Nowy skorowidz i ułatwienie pobierania danych BDOO

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowy, aktualny skorowidz dla bazy danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO). Dotychczasowy skorowidz prezentował informacje o  aktualności bazy BDOO w cięciu arkuszowym, natomiast nowy umożliwia przeglądanie aktualności bazy BDOO dostępnej w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym w odniesieniu do obszaru województwa.

Jednocześnie udostępniliśmy możliwość pobierania danych BDOO w paczkach wojewódzkich za pośrednictwem warstwy Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych widocznej w grupie „Dane do pobrania”.

Tak jak dotychczas dane BDOO można pobierać ze strony http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-bez-oplat/dane-zawarte-w-bazie-danych-obiektow-ogolnogeograficznych-bdoo.