Powrót

20.12.2021 Usługi WFS dla danych ewidencji gruntów i budynków

Obecnie już 295 powiatów udostępnia dane dotyczące geometrii działek i budynków za pomocą  usługi WFS (ang. Web Feature Service) służącej do pobierania danych wektorowych. Adresy usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych. W województwie warmińsko-mazurskim oraz opolskim wszystkie powiaty udostępniają dane z ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem usługi WFS. Blisko 100% dostępności jest także 5 kolejnych województw:

  • mazowieckie – brakuje tylko usługi WFS dla powiatu warszawskiego zachodniego i m. Płock
  • lubuskie – brakuje tylko usługi WFS dla powiatu żagańskiego,
  • łódzkie – brakuje tylko usługi WFS dla powiatu rawskiego,
  • świętokrzyskie- brakuje usługi WFS dla tylko powiaty opatowskiego,
  • wielkopolskie – brakuje usługi WFS dla powiatu leszczyńskiego.

Aktualny stan dostępnych usług WFS we wszystkich województwach przedstawiamy poniżej.

Rys. 1.Mapa Polski z zaznaczonymi województwami i powiatami. Kolorem zielonym są zaznaczone powiaty, w których wdrożono usługi WFS udostępniające dane dotyczące geometrii działek i budynków. Natomiast kolorem białym są zaznaczone powiaty, w których nie wdrożono tych usług.

Przypominamy, że organ po uruchomieniu usług udostępniających dane przestrzenne z prowadzonych zbiorów danych, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2021 r. poz. 2014), ma obowiązek zgłosić je do prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.