Powrót

17.11.2017 Aktualizacja danych Numerycznego Modelu Terenu

Szanowni Państwo,

informujemy o zakończeniu aktualizacji numerycznych danych wysokościowych. W ramach aktualizacji zostało zasilonych 346 arkuszy danych, których łączna powierzchnia wynosi 1653 km2. Źródłem nowych danych był skaning laserowy LIDAR, średni błąd wysokości dla zasilonych danych nie przekracza 0,2m. Zaktualizowany Numeryczny Model Terenu można wyświetlić w geoportalu w kompozycji ISOK Cieniowanie

Zasięg uzupełnionych danych LIDAR przedstawia poniższa grafika.