Powrót

21.02.2020 Pełna gotowość do egzaminów na uprawnienia zawodowe

Przeprowadziliśmy dzisiaj ostatnią z prób testów elektronicznych przed pierwszą sesją egzaminów na uprawnienia zawodowe prowadzone zgodnie z nowym rozporządzeniem . Część ogólna egzaminu pisemnego będzie odtąd realizowana z zastosowaniem technik komputerowych. Test rozwiązywali dzisiaj pracownicy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wszystko przebiegło sprawnie i jesteśmy gotowi do pierwszej sesji egzaminacyjnej, która odbędzie się 25 – 28 lutego 2020 r.

Tym, którzy będą przystępowali do egzaminów radzimy, by sprawdzili się wcześniej rozwiązując testy próbne dostępne w serwisie testów elektronicznych GUGiK. Przypominamy, że odtąd czterodniowe sesje egzaminacyjne będą odbywać się w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przy ul. Jana Olbrachta 94B w Warszawie.