Powrót

21.03.2023 Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województwa zachodniopomorskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województwa zachodniopomorskiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF obecnie są dostępne również dla obszaru województw świętokrzyskiego, dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Dla kolejnych województw wizualizacje będą sukcesywnie aktualizowane, o czym poinformujemy Państwa niezwłocznie.

przykładowa wizualizacja kartograficzna BDOT10k w skali 1:25000 dla woj. zachodniopomorskiego.

Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl, wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k” - „1:25 000” w grupie warstw „Dane do pobrania” - „Topografia”. Następnie po wybraniu interesującego nas arkusza i kliknięciu na jego obszarze w oknie mapy pojawia się możliwość pobrania pliku PDF.

ilustracja przedstawia zrzut z serwisu www.geoportal.gov.pl pokazujący sposób pobierania wizualizacji kartograficznych BDOT10k