Powrót

21.04.2021 Blisko 800 uczestników wiosennej wideokonferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Na zaproszenie Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego blisko 800 Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Województw, Geodetów Powiatowych, Kierowników PODGiK i ich współpracowników spotkało się na wideokonferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 21 kwietnia 2021 r. Zaproszenie przyjęła też Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Anna Kornecka, która dziękowała zebranym za wkład w rozwój informatyzacji geodezji przyczyniający się do usprawnienia wielu procesów w gospodarce krajowej.

Podczas spotkania omawiano między innymi:

  • przygotowywane projekty aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • wspieranie automatyzacji prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • wspieranie procesu wdrażania operatu elektronicznego,
  • informatyzację prowadzenia narad koordynacyjnych,
  • stan wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH,
  • usługi przeglądania i pobierania udostępniane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną i możliwość ich weryfikacji oraz rozwijania,
  • terminy weryfikacji prac geodezyjnych,
  • plany aktualizacji ortofotomapy, danych LIDAR oraz BDOT10k,
  • funkcjonowanie portalu BDOT10k,
  • aktualizację BDOT10k przez marszałków – przedstawiciele województwa śląskiego prezentowali procedury aktualizacji rejestru na podstawie art. 12ca pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

Główny Geodeta Kraju zapowiedział także kolejne konferencje poświęcone sprawom geodezji i kartografii, które odbędą się w maju. Szczegółowe informacje zostaną podane już w najbliższym czasie.