Powrót

21.04.2022 Łódzkie kolejnym województwem z kompletem usług WFS dla danych ewidencji gruntów i budynków

Aktualnie już w siedmiu województwach tj.: łódzkim, lubelskim, dolnośląskim, lubuskim, opolskim, świętokrzyskim warmińsko‑mazurskim wszystkie powiaty mają własne usługi WFS.

Ilustracja przedstawia mapę Polski z podziałem na powiaty, na której zaznaczone kolorem niebieskim są powiaty umożliwiajace pobieranie pobieranie danych dotyczących geometrii działek i budynków.

Skracającą się listę powiatów, które nie mają jeszcze usługi WFS przedstawiamy poniżej:

Ilustracja przedstawia listę powiatów, które nie mają jeszcze usługi WFS, zestawienie w tabeli załączonej poniżej

Tabela.xslx

Obecnie udostępniono 350 usług WFS z jednostek prowadzących ewidencję gruntów i budynków, które umożliwiają pobieranie danych dotyczących geometrii działek i budynków. Adresy usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Przypominamy, że organ po uruchomieniu usług udostępniających dane przestrzenne z prowadzonych zbiorów danych, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2021 r. poz. 2014), ma obowiązek zgłosić ich adresy do prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Dla powiatów wykorzystujących oprogramowanie Geomatyki-Kraków, które nie mogą sobie poradzić z uruchomieniem własnej usługi WFS, w ramach porozumienia z powiatami odpowiednie usługi przygotował Główny Geodeta Kraju. Wykaz tych usług przedstawiono poniżej:

Województwo dolnośląskie

0211 lubiński

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0211

0213 milicki

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0213

0214 oleśnicki

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0214

0215 oławski

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0215

0216 polkowicki

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0216

0218 średzki

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0218

0219 świdnicki

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0219

0222 wołowski

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0222

0223 wrocławski

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0223

0265 Wałbrzych

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0265

Województwo kujawsko - pomorskie

0405 golubsko-dobrzyński

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0405

0416 tucholski

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0416

0463 Toruń

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0463

Województwo łódzkie

1013 rawski

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1013

1019 zduńskowolski

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/1019

Województwo lubelskie

0607 kraśnicki

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/0607

Województwo pomorskie

2209 malborski

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/2209

2210 nowodworski-pomorskie

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/2210

Województwo śląskie

2413 tarnogórski

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/2413