Powrót

21.04.2022 O działaniach GUGiK w rocznym raporcie EuroSDR

O działaniach podejmowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w 2021 roku można przeczytać w Raporcie Rocznym 2021 EuroSDR. EuroSDR jest ogólnoeuropejską organizacją zrzeszającą agencje kartograficzne, jednostki naukowo-badawcze, przemysł, sektor prywatny oraz użytkowników związanych z wdrażaniem rozwoju technologicznego w zakresie informacji przestrzennej. Członkiem EuroSDR ze strony Polski jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Politechnika Warszawska.

Zrzut przedstawia okładkę i spis treści Rocznego Rapory EuroSDR