Powrót

21.05.2019 Budynki z projektu CAPAP opublikowane w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej miasta Kraków

Miasto Kraków przedstawiło bardzo dobry przykład wykorzystania otwartych danych przestrzennych publikując w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej trójwymiarowe modele budynków opracowane w ramach projektu CAPAP prowadzonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

 

Przypominamy, że każdy może pobrać Modele 3D budynków do dowolnego wykorzystania korzystając z serwisu http://mapy.geoportal.gov.pl.  Dla 10 województw dostępne są dane w standardzie LOD2, a dla pozostałych sześciu w standardzie LOD1.


Współpraca: