Powrót

21.05.2021 Zdobyto 41 nowych uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Zakończyła się druga, po przerwie spowodowanej obostrzeniami podczas pandemii koronawirusa, sesja egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. W reżimie sanitarnym z podziałem na dwie sale do egzaminów 18 - 21 maja 2021 r. przystąpiły ogółem 64 osoby:

  • część testową, przeprowadzaną elektronicznie - zdało 58 osób, nie zdało 6 osób;
  • część pisemną, szczegółową (łącznie: na arkuszach egz. i elektronicznie) – zdało 46 osób, nie zdało 12 osób;
  • część ustną – zdało 41 osób, nie zdało 5 osób.

19 maja 2021 r. odbył się pierwszy egzamin pisemny w części szczegółowej z zastosowaniem techniki komputerowej. Przystąpiło do niego 13 osób, pozytywny wynik uzyskało 11 osób. Łącznie w dniach 19 - 21 maja 2021 r. do części szczegółowej egzaminu pisemnego z zastosowaniem techniki komputerowej  przystąpiło 46 osób, z których 37 osób zdało.

Kolejna sesja egzaminacyjna odbędzie się 15 - 18 czerwca 2021 roku.

Przypomnijmy, że w serwisie uprawnienia.gugik.gov.pl zaktualizowaliśmy test elektroniczny na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.