Powrót

21.06.2018 Główny Geodeta Kraju przejmuje prowadzenie serwisu geoportal.gov.pl

Zgodnie z ustawą z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej od dzisiaj Główny Geodeta Kraju przejmuje obowiązek tworzenia i utrzymania geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej oraz prowadzi ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych.

Pierwszym odczuwalnym dla użytkowników działaniem są zmiany w interfejsie użytkownika ułatwiające dostęp do publikowanych informacji. Najważniejsze nowości to:

  • zmiany w głównym menu portalu tak, aby korzystanie z niego było bardziej intuicyjne
  • na stronie startowej udostępniono sekcje aktualności, w której na bieżąco będą podawane informacje dotyczące nowych danych i funkcjonalności udostępnianych w portalu
  • zmiana interfejsu przeglądarki mapowej geoportal.gov.pl, dzięki której wszystkie jej funkcje są dostępne zaraz po uruchomieniu.

Wprowadzone zmiany są pierwszymi z planowanych przez nowego Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego, które mają uczynić serwis geoportal.gov.pl przystępnym narzędziem dostępu do danych gromadzonych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W szczególności dotyczy to danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, za które odpowiedzialny jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii.