Powrót

21.06.2021 Pięć podmiotów chętnych do udziału w konkursie na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy

Do konkursu Głównego Geodety Kraju na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH zgłosiło się 5 uczestników:

  • Prof. Roman Kadaj,
  • Politechnika Gdańska,
  • Politechnika Warszawska,
  • SINUS S.C. Wielgosz, Seta, Kurpiński,
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Aktualnie trwa badanie przesłanych wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie pod kątem spełnienia wymagań zawartych w „Regulaminie konkursu”. Termin składania prac konkursowych mija 29 października 2021 r. (godz. 12:00). Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 80 000 złotych netto. Więcej informacji na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

rys1