Powrót

21.07.2020 Nowe ortofotomapy w PZGIK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 10 cm dla obszaru miast Tarnów oraz Mielec, o łącznej powierzchni ok. 260 km2. Ortofotomapy zostały opracowane na podstawie zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku.

Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego dostępne są nowe ortofotomapy.

Nowo przyjętą ortofotomapę można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez serwis geoportal.gov.pl. Aby to zrobić należy rozwinąć grupę warstw „Dane do pobrania”, a następnie w podgrupie „Ortofotomapa” włączyć odpowiednią warstwę z danymi: według aktualności lub rozdzielczości.