Powrót

21.07.2021 Rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów – podpisane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów zostało podpisane 21 lipca 2021 r. przez Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina i oczekuje na ogłoszenie.

Do najważniejszymi zmian w nowym rozporządzeniu należą:

  1. wprowadzenie pełnej zgodności z rejestrem TERYT w zakresie nazw ulic i miejscowości oraz ich identyfikatorów,
  2. wprowadzenie prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych,
  3. ograniczenie możliwości nadawania skomplikowanych i niejednoznacznych numerów adresowych (numer porządkowy będzie mógł mieć tylko liczbę i max. dwie litery, ale także wycofane z użycia zostały litery niejednoznaczne w postrzeganiu wzrokowym, tj.: I, O, Q),
  4. wprowadzenie przewidywania numerów porządkowych pod przyszłą zabudowę,
  5. zastosowanie uproszczonego wniosku o nadanie numeru porządkowego - w większości przypadków zrezygnowano z konieczności dołączenia załącznika w postaci mapy,
  6. udostępnienie przepisów sprzyjających eliminacji błędów w istniejącej numeracji adresowej,
  7. sprecyzowanie wymagania dotyczącego aplikacji służących do prowadzenia numeracji adresowej, aby umożliwiała m. in. przekazywanie do PRG i GUS nowych albo zmienionych danych z wykorzystaniem usług sieciowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2021 r.