Powrót

21.08.2019 Podlaskie – szóste województwo ze wszystkimi powiatami korzystającymi z EKW

Podlaskie to szóste województwo, w którym wszystkie powiaty korzystają już z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą. Obecnie tę funkcjonalność wprowadziło już 341 powiatów przedstawionych na załączonej mapie. Procentowy udział takich powiatów w odniesieniu do ogólnej ich liczby w danym województwie można zobaczyć na załączonym wykresie. Do osiągnięcia pełnej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i EKW niezbędne jest wdrożenie opisanej funkcjonalności już w tylko 39 powiatach.

 

 

W okresie od 16.07.2019 do 21.08.2019 r. opisana funkcjonalność została wykorzystana do pobrania 28 tys. treści KW, co daje ok 1076 zapytań każdego dnia. Na załączonym wykresie przedstawiono średnią dzienną liczbę zapytań kierowanych do EKW bezpośrednio z systemów do prowadzenia EGiB w 10 przodujących powiatach.

Z bezpośredniej komunikacji systemów do prowadzenia EGiB z Elektroniczną Księgą Wieczystą mogą już również korzystać użytkownicy systemu KOL firmy Intergraph Polska Sp. z o.o. Na załączonej ilustracji przedstawiono schemat działania usługi pobierania treści księgi wieczystej w tym systemie.