Powrót

21.09.2020 Już jutro kolejna sesja egzaminów na uprawnienia zawodowe

Zgodnie z rocznym planem komisji kwalifikacyjnej na rok 2020, 22 września rozpocznie się kolejna tura egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Z uwagi na trwającą pandemię egzaminy zostały wznowione dopiero 8 września b.r. po ponad półrocznej przerwie. W wyniku czego do grona uprawnionych dołączyło ostatnio 53 geodetów.

W tym roku przewidziane są jeszcze 4 sesje egzaminacyjne w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przy ul. Jana Olbrachta 94B w Warszawie:

  • 22-25 września 2020 r.
  • 13-16 października 2020 r.
  • 17-20 listopada 2020 r.
  • 8-11 grudnia 2020 r.