Powrót

21.09.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: milickim, poddębickim, lubińskim oraz gryfińskim 15 września 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

Ilustracja ukazująca graficznie mechanizm działania przekazywania zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych

Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie (mińskim) została uruchomiona 17 grudnia 2020 r. i od tamtej pory wdrożoną funkcjonalnością zostało przesłanych już ponad 45 900 zawiadomień elektronicznych.

Ilustracja przedstawiająca wykres z liczbą zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych w 39 powiatach. Kolorem zielonym zostało wyróżnnionych 4 powiaty, w których funkcjonalność została uruchomiona w dniu 15 września 2021 roku. Dotychczas najwięcej zawiadomień 13670 otrzymał powiat wołomiński. Na drugim miejscu znajduje się powiat miński z 8199 zawiadomieniami. Z kolei na 3 miejscu jest powiat piaseczyński z 4414 zawiadomieniami. W dalszej kolejnośći znajdują się: mielecki 4199, legionowski 1457, aleksandrowski 1336, strzelecko-drezdenecki 1173, białostocki 1053, grodziski 1012, sokólski 883, m. Białystok 746, olecki 706, głogowski 684, warszawski zachodni 662, kutnowski 655, m. Gorzów Wielkopolski 459, gołdapski 369, gorzowski 368, górowski 327, otwocki 288, polkowicki 259, nowodworski 190, m. Szczecin 187, płocki 134, nowotomyski 123, m. Płock 123, łowicki 106, mrągowski 86, moniecki 63, ropczycko-sędziszowski 63, milicki 54, przeworski 49, poddębicki 18, lubiński 17, tatrzański 12, gryfiński 6, oławski 2, tucholski 2, wrocławski 1.