Powrót

21.09.2021 Nowe zdjęcia lotnicze dostępne w PZGiK

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze dla części województwa łódzkiego, opolskiego i śląskiego (ponad 3804 sztuk) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zasięg nowo przyjętych zdjęć lotniczych przedstawiono na poniższej ilustracji kolorem niebieskim.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zasięg opracowania nowo przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zdjęć lotniczych.

Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, są dostępne w skorowidzach zdjęć lotniczych udostępnionych  w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl/. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGIK składając stosowny wniosek.

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu ze spklepu www.pzgik.geoportal.gov.pl nowo przyjętych zdjęć do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na przykładzie miasta Brzeziny

Zasób zdjęć lotniczych z roku 2021 będziemy sukcesywnie zasilać kolejnymi materiałami przyjmowanymi do PZGiK.