Powrót

21.10.2019 Ortofotomapa w ZSIN

W Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach dodano warstwę „Ortofotomapa”, która udostępnia aktualną ortofotomapę dla całej Polski.

Dzięki nowej funkcjonalności użytkownicy uzyskali możliwość przeglądania danych zawartych w ZSIN na tle najaktualniejszej ortofotomapy dostępnej, w zależności od obszaru, w rozdzielczości od 3 cm do 25 cm. System ZSIN korzysta z tej samej usługi WMTS, która służy do publikacji ortofotomapy w serwisie geoportal.gov.pl.