Powrót

21.12.2020 Rozstrzygamy konkurs na najlepsze wykorzystanie danych i usług GUGiK w 2020 r.

W ogłoszonym przez Głównego Geodetę Kraju konkursie na opracowane w 2020 r. aplikacje lub serwisy internetowe, które w ciekawy i praktyczny sposób wykorzystują dane przestrzenne i usługi udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, przyznaliśmy następujące nagrody:

  • W kategorii „Ogólnodostępna aplikacja lub serwis internetowy wykorzystujący dane przestrzenne i usługi GUGiK”

I miejsce EnviroSolutions za „Pobieracz Danych GUGiK” - umożliwienie łatwego pobierania Otwartych Danych GUGiK

II miejsce Urząd Miasta w Sieradzu za serwis internetowy wykorzystujący dane przestrzenne i usługi GUGiK - https://sieradz.obliview.com/

III miejsce Jerzy Biegalski Softline Plus za aplikację internetową https://c-geoportal.pl

Wyróżnienia:

  • Krzysztof Dyba za otwartoźródłowy pakiet „rgugik”
  • Tomasz Gajewski za rozwijanie serwisu „nlocator.com” i dodanie nowej funkcjonalności z wykorzystaniem modeli LOD2 

 

  • W kategorii „Komercyjna aplikacja lub serwis internetowy wykorzystujący dane przestrzenne i usługi GUGiK”

I miejsce Jerzy Biegalski Softline Plus za pakiet dwóch aplikacji : D-GEO i C-GEO

II miejsce ENCOM Sp. z o.o. za aplikację mobilną InfoDziałka

Jury konkursu postanowiło nie przyznawać więcej nagród w tej kategorii, ponieważ zgłoszone prace bądź nie spełniały warunku wykorzystania usług sieciowych GUGiK, bądź są jeszcze niedostępne.

Skontaktujemy się z autorami nagrodzonych prac w sprawie przekazania nagród. Gratulujemy!