Powrót

21.12.2020 Zakończyła się 19 sesja szkoleniowa w projekcie POWER

W zakończonej 18 grudnia 2020 r. kolejnej sesji szkoleniowej z cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło 48 osób. Do tej pory przeszkoliliśmy zdalnie w Projekcie POWER 704 pracowników administracji państwowej i samorządowej.

W ramach prowadzonych zdalnie warsztatów uczestnicy poznają podstawowe elementy infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, funkcjonowanie serwisu www.geoportal.gov.pl i możliwości wykorzystania danych i usług GUGiK w systemach informatycznych państwa oraz w oprogramowaniu QGiS. Szczegóły na stronie projektu https://power.gugik.gov.pl/.