Powrót

21.12.2021 Aktualizacja rejestru geodetów uprawnionych

Zaktualizowaliśmy rejestr geodetów uprawnionych. Obecnie w Polsce jest 19048 geodetów uprawnionych.

Rys. 1. Ilustracja przedstawia zrzut z ekranu serwisu gov.pl zakładka GUGiK, skąd można pobrać rejestr geodetów uprawnionych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas ostatniej aktualizacji w rejestrze było 19 032 geodetów uprawnionych zatem globalnie liczba geodetów uprawnionych od ostatniej aktualizacji zwiększyła się o 16 osób.