Powrót

21.12.2021 Jak wygląda informatyzacja operatów w województwach

Z przeprowadzonej na początku grudnia ankiety wynika, że już wszystkie powiaty w Polsce wdrożyły przyjmowanie operatu elektronicznego. Największy poziom zawansowania w liczbie przyjętych operatów elektronicznych jest nadal w województwach pomorskim i śląskim, gdzie 67% operatów jest przyjmowanych do zasobu w postaci elektronicznej.

 Rys.1 Wykres przedstawiający poziom informatyzacji operatów elektronicznych w poszczególnych województwach: pomorskie 67%; śląskie 67%; warmińsko-mazurskie 51%; podlaskie 51%; małopolskie 48%; mazowieckie 45%; opolskie 44%; dolnośląskie 44%; zachodniopomorskie 44%; lubuskie 43%; łódzkie 40%; świętokrzyskie 39%; kujawsko-pomorskie 39%; wielkopolskie 36%; podkarpackie 22%; lubelskie 12%;

Aktualny stan wdrożenia we wszystkich województwach przedstawiamy poniżej.

Rys.2 Tabela z informacjami o poziomie informatyzacji operatów elektronicznych w poszczególnych województwach przedstawiająca odpowiednio: procent informatyzacji, liczbę wszystkich operatów, liczbę elektronicznych i liczbę tradycyjnych. pomorskie- 67%; 74325; 49479; 24846 śląskie- 67%; 93245; 62481; 30764 warmińsko-mazurskie- 51%; 37986; 19363; 18623 podlaskie- 51%; 31603; 16119; 15484 małopolskie- 48%; 117981; 56830; 61151 mazowieckie- 45%; 153130; 68163; 84967 dolnośląskie- 44%; 64650; 28631; 36019 opolskie- 44%; 21341; 9327; 12014 lubuskie- 44%; 24748; 10850; 13898 zachodniopomorskie- 43%; 45227; 19470; 25757 łódzkie- 40%; 67166; 26924; 40242 świętokrzyskie- 39%; 30462; 11855; 18607 kujawsko-pomorskie- 39%; 60165; 23379; 36786 wielkopolskie- 36%; 106493; 38219; 68274 podkarpackie- 22%; 73691; 16353; 57338 lubelskie- 12%; 53995; 6648; 47347 suma 1056208; 464091; 592117

Jak widać na podstawie całościowej informacji z 11 miesięcy 2021 r., z przyjętych 1 056 208 operatów 464 091 było w postaci elektronicznej, co stanowi 44% ogólnej liczby przyjętych operatów.

Przypominamy, że zgodnie z § 42 ust. 3 rozporządzenia ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonawcy prac geodezyjnych mogą przekazywać operaty techniczne w postaci papierowej tylko do dnia 31 grudnia 2021 r.  Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. wszystkie operaty techniczne mogą być przekazywane tylko w postaci elektronicznej (plik PDF).