Powrót

21.12.2021 Międzynarodowa Wystawa Kartograficzna podczas 30. Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej - ICC 2021

We Florencji (Włochy) 14-18 grudnia 2021 r. podczas 30. Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej  odbyła się Międzynarodowa Wystawa Kartograficzna. Eksponaty można było oglądać we włoskim Wojskowym Instytucie Geograficznym.

Polska część wystawy reprezentowana była przez wiele rodzajów map: topograficznych, turystycznych, atlasy tematyczne, atlasy szkolne, mapy dla niewidomych, mapy cyfrowe i kartograficzne bazy danych. Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił eksponaty w zakresie map topograficznych oraz poster prezentujący Bazę Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) opracowywaną przez Głównego Geodetę Kraju.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia miniatury map prezentowanych w polskiej sekcji Międzynarodowej Wystawy Kargograficznej.Rys. 2 Ilustracja przedstawia fragment polskiego stoiska na Międzynarodowej Wystawie Kartograficznej.

Polski udział w tej wystawie jest widoczny od kilkudziesięciu lat i staje się możliwością zaprezentowania wyróżniających się polskich prac kartograficznych i atlasowych szerszemu gronu odbiorców na arenie międzynarodowej. Z wystawą związany jest konkurs na najlepszy eksponat w swojej kategorii. W tym roku pierwsza nagroda w kategorii „Inny produkt kartograficzny” została przyznana Atlasowi Białorusi dla niewidomych i słabowidzących autorstwa mgr Nadziei Avizhych, która wykonała atlas w ramach pracy magisterskiej w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW pod kierownictwem dr Izabeli Gołębiowskiej.

Pełny katalog wystawy dostępny tu: ICC2021_GENERAL_CATALOG_Exhibition.pdf (geografia-applicata.it)).

Rys. 3 Ilustracja przedstawia wycinek Katalogu Międzynarodowej Wystawy Kartograficznej dotyczący Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych BDOO.