Powrót

22.01.2020 Nowe wyszukiwanie w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl, w menu „Wyszukiwania”, udostępniliśmy funkcjonalność  „Wyszukiwanie na podstawie współrzędnych”.

 

W celu wyszukania punktu o znanych współrzędnych należy wpisać jego współrzędne w wybranym układzie (1), w postaci dziesiętnej (2) lub współrzędnych geograficznych (3) w przypadku, gdy dany układ współrzędnych daje taką możliwość. Kolejnym krokiem jest wybranie przycisku „Wycentruj mapę”. Wynikiem wyszukiwania jest niebieski punkt (4) reprezentujący wskazane współrzędne oraz przesunięcie mapy -  wycentrowanie jej w wyszukiwanym miejscu.