Powrót

22.01.2020 Pierwsze czytanie nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Sejmowa Komisja Infrastruktury rozpoczęła dziś prace nad nowelizacją Prawa geodezyjnego i kartograficznego.  W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele  Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z Głównym Geodetą Kraju Waldemarem Izdebskim i jego zastępcą Alicją Kulką. Propozycje zmian zapisane w projekcie przedstawił Komisji Infrastruktury wiceminister rozwoju Robert Nowicki. Zgodnie  z decyzją Komisji zapisy projektu ma najpierw przeanalizować specjalnie powołana podkomisja pod przewodnictwem posłanki PiS Anny Paluch i z udziałem posłów:

Katarzyny Wojtyszek, Tadeusza Chrzana i Roberta Warwasa (Prawo i Sprawiedliwość),

Franciszka Sterczewskiego i Mirosławy Suchoń (Koalicja Obywatelska),

Roberta Kwiatkowskiego (Lewica).

Posiedzenie podkomisji wyznaczono na 28 stycznia 2020 r. tak, aby Sejm mógł zająć się projektem na posiedzeniu plenarnym 12-14 lutego 2020 r.