Powrót

22.02.2021 Kolejne powiaty wprowadzają układ PL-EVRF-2007-NH

W serwisie www.geoportal.gov.pl kolejny raz zaktualizowaliśmy warstwę „Stan wdrażania układu PL-EVRF2007-NH”. Obecnie:

  • 197 powiatów wdrożyło układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH (kolor niebieski),
  • 92 jest w trakcie jego wprowadzania (kolor jasnoniebieski)
  • 91 przygotowuje się do rozpoczęcia procesu wdrożenia.

Powyższe informacje są dostępne również w formie usługi WMS, dostępnej pod adresem: http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/StanWdrazaniaUkladuEVRF2007

Główny Urząd Geodezji i Kartografii na bieżąco prowadzi monitoring postępu wdrożeń i wspiera merytorycznie, a także w miarę mozliwości finansowo, powiaty realizujace proces wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.12.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 2494) od 1 stycznia 2024 r. układ PL-EVRF2007-NH będzie jedynym obowiązującym systemem wysokości w Polsce.