Powrót

22.02.2023 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 14 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2022 roku zbiory danych BDOT10k
dla obszaru 14 powiatów.

 

Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:

  • województwo łódzkie: powiat łowicki,
  • województwo opolskie: powiat oleski,

oraz w ramach zlecenia właściwego Urzędu Marszałkowskiego:

  • województwo łódzkie: powiaty łęczycki, pabianicki, sieradzki, miasto Skierniewice Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
  • województwo mazowieckie: powiaty piaseczyński, płocki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
  • województwo opolskie: powiaty brzeski, namysłowski Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
  • województwo świętokrzyskie: powiaty jędrzejowski, konecki, ostrowiecki, starachowicki Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Zakres nowych danych przedstawiamy na poniższej ilustracji.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia obszary powiatów objętych aktualizacją zbiorów danych BDOT10k. 

Zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dostępne są w Portalu BDOT10k, a jednocześnie można je bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania w serwisie www.geoportal.gov.pl w warstwie: Dane do pobrania → Topografia → Baza Danych Obiektów Topograficznych

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zaktualizowany zbiór danych BDOT10k dla powiatu brzeskiego w Portalu BDOT10k oraz w usłudze Baza Danych Obiektów Topograficznych.

Do wizualizacji danych BDOT10k można wykorzystać dostępną w repozytorium oprogramowania QGIS wtyczkę „BDOT10k_GML_SHP”, opracowaną i udostępnioną przez zespół GUGiK.

 

Rys. 3 Ilustracja przedstawia lokalizację wtyczki BDOT10k_GML_SHP w repozytorium wtyczek programu QGIS.